voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


Alle artikelen zijn contant in euro betaalbaar.

Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen, prestaties en diensten stop te zetten.

Betaling binnen de 7 dagen.. Hobbyshop-origami kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de producten, zoals de eventuele kleurverschillen, die door hun fabrikanten worden gemaakt.

Elke bestelling betekent een aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Bij annulatie van de bestelling of verbreking van het contract is de klant een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd van 20 % van de waarde van de bestelling of het contract.

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald blijven zij onze eigendom.

Terugneming en terugbetaling  Indien de bestelde producten niet aan de verwachtingen van de klant voldoen (breuk, beschadiging, verkeerde producten), kan de klant de goederen in de ongeopende en originele verpakking binnen de 7 werkdagen na ontvangst terugsturen of binnenbrengen in de winkel. Indien u een product wenst terug te sturen of terug te brengen, kan u dit doen binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst.

Wij zullen uw bestelling terugbetalen uitgezonderd de verzendkosten, zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen.


U zal de verzendingskosten betalen om het product terug te sturen.   

Alle geschillen m.b.t. deze overeenkomst die niet expliciet of impliciet aan de hand van de contractuele bepalingen zelf ( d.w.z. de overeenkomst en de algemene voorwaarden) kunnen worden opgelost, zijn, in deze volgorde onderworpen aan het Belgisch recht.

Alle klachten moeten binnen de 7 dagen na leverdatum worden genoteerd.


Copyright © All Rights Reserved Hobbyshop-Origami